• 1970’li yıllara ait.
  • 17 adet fotoğraf, kondüsyonlar iyi.
  • Ölçüler genel olarak 13 x 18 cm. 3 adedi 12 x 18 cm, 1 adedi 12 x 17,5 cm.
  • Fotoğrafların arkasında bazı fotoğraf no’ları, sınıf bilgisi ve verilen pozlara ilişkin notlar var: Folklor çalışması, 6 Fen-B, 1-E, Kardeş okul ile folklor gösterisi, Okul Aile Birliği (?) vb.

Tarihçe

Çamlıca Kız Lisesi’nin ilk binası Küçük Çamlıca da dört katlı ahşap bir binadır. Bu bina II. Abdülhamid devrinin son senelerinde Hicaz Umum Valisi, Müşir Ahmet Ratip Paşa tarafından bir köşk olarak yaptırılmıştır. Eski salnamelerden yapılan inceleme neticesinde Ahmet Ratip Paşa’nın Abdülhamid Devrinin en gözde ve en zengin adamı olduğu anlaşılır.

Bina çok kıymetli ve zengin malzeme ile yapılmıştır. Dört katlıdır merdivenleri kesme ve son derece kıymetli Bakara Kristalindendir. Bütün kapıların ve pencerelerin üzeri usta oymacılar tarafından kalem işi olarak oyulmuştur. Bu binanın mimarı, İstanbul’da Dördüncü Vakıf Hanı’nın Ankara’da Gazi Enstitüsü’nün mimarı meşhur Mimar Kemalettin’dir. Anadolu yakasının en büyük ahşap köşkü olan bina mimarlık fakültelerinde doktora tezlerine konu olmuştur.

Bina 1908 Meşrutiyeti’nin ilanından sonra, bahçesiyle ve bütün müştemilatıyla o zamanın maarif nâzırı Şükrü Bey tarafından bakanlık adına satın alınmıştır. İkinci Meşrutiyet Devri’nin ilk senesinde bu bina bir kız lisesi olarak açılır. Almanya’dan schwesterler ve kadın mürebbiyeler getirilir. Okul malzemeleri ve mobilyalar da bu vaziyete göre hazırlanır. Fakat yalnız lüks gayesiyle açılan kurumlar yaşayamadığı gibi bu müessese de yaşamamış ve kapatılmıştır. 1914 yılında köşkte Çamlıca Leyli Numune-i İnas Mektebi açılmıştır. Okul bir yıl sonra İnas Sultanisine dönüştürülmüştür. Sultanilerin liseye çevrildiği zaman bu mektebe lise denilmiştir. Çamlıca İnas Sultanisi veya Çamlıca Kız Lisesi uzun müddet çalışmış ve İstanbul’un kurtuluşu gününe kadar devam etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devrinde kapanmış, yerine kız ortaokulu açılmıştır. Bu okul da 1934’e kadar ayakta kalabilmiştir. Çamlıca Kız Lisesi 1939`da yeniden açılmıştır. Okul, 2008 yılında Çamlıca Kız Anadolu Lisesi’ne dönüştürülmüştür. 2018 yılında Özel Program ve Proje Uygulayan okul statüsüne alınan Çamlıca Kız Anadolu Lisesi 2019 yılında kuruluş adı olan Çamlıca Kız Lisesi adını yeniden almıştır.
Kaynak

Müşteri Yorumları
© fotokart 2023 | Koleksiyon ve Hobi Mağazanız