Çoğunluğu 18×24 cm ebadında olan yaklaşık 300 adet fotoğraf yer alıyor. Fotoğraftaki görsel açıklamaları (hücre yapısı vb.) İngilizce, 2007 yılına ait. Mikrobiyoloji alanında değerli bir kaynak.

Mikrobiyoloji, mikrorganizmaları inceleyen bilim dalıdır. Bakteriler, archaea, virüsler, protistler (protozoonlar, ilkel algler ve ilkel mantarlar), mayalar ve küfler gibi mikroorganizmalar mikrobiyolojinin konu alanını oluştururlar. Mikrobiyoloji bilim dalının aktif olarak kullanıldığı uygulama alanları tıp, tarım ve endüstridir (endüstriyel mikrobiyoloji ve biyomühendislik).

Müşteri Yorumları
© fotokart 2023 | Koleksiyon ve Hobi Mağazanız